Τρέχουσα έκδοση: 0.21.3, build: 430, 21/05/2016

Πληροφορίες για την κάθε έκδοση μπορείτε να βρείτε στο blog της υπηρεσίας