Το CitizensOnDuty είναι η διαδικτυακή υπηρεσία για τον ενεργό πολίτη κι όσους αναφέρονται σε αυτόν.

Στόχος της υπηρεσίας είναι η πληροφόρηση του πολίτη για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή και την γειτονιά του κι η δυνατότητα συμμετοχής του στην δημόσια ζωή.

Πιστεύουμε ότι ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο πολίτης που συμμετέχει ενεργά στην τοπική κοινωνία.

Προκειμένου να γίνει αυτό δυνατό, η υπηρεσία

  • αφενός, συγκεντρώνει και παρουσιάζει πληροφορίες από πηγές που δημοσιοποιούν γεγονότα, εκδηλώσεις, αναγγελίες, ανακοινώσεις με γεωγραφικό προσδιορισμό κι
  • αφετέρου, παρέχει την δυνατότητα καταχώρησης απευθείας στην υπηρεσία πληροφορίας σε συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο.
Η δυνατότητα καταχώρησης τοπικής πληροφόρησης παρέχεται τόσο σε οργανωμένους φορείς ως υπηρεσία, όσο και τους πολίτες επιτρέποντάς τους να εκφράζονται και να συμμετέχουν στην δημόσια ζωή.