Το CitizensOnDuty.com είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία που στοχεύει στην ανάδειξη και διαχείριση προβλημάτων, προτάσεων και δράσεων σε τοπικό επίπεδο. Υποστηρίζει την αναφορά και καταγραφή κάθε μορφής ζητήματος σχετικά με τους δημόσιους χώρους, καθώς και την υποβολή προτάσεων προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα ή να υλοποιηθούν οι ιδέες από τους αρμόδιους φορείς. Μέσω του CitizensOnDuty δίνεται η δυνατότητα σε πολίτες, ομάδες πολιτών και κοινωνικές οργανώσεις να ενεργοποιηθούν και να συνεργαστούν με τους τοπικούς φορείς για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην γειτονιά, την περιοχή, τον δήμο ή την πόλη τους. Περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους και τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας CitizensOnDuty μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το CitizensOnDuty δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την εταιρεία με την επωνυμία «Μάριος Δαμιανού και ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Skywards». Η υπηρεσία CitizensOnDuty («Υπηρεσία») ανήκει στην εταιρεία Skywards και προσφέρεται μέσω του δικτυακού τόπου («ιστοσελίδα», «site») www.citizensonduty.com («Δικτυακός Τόπος»), μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές και δικτυακούς τόπους τρίτων (widgets) με τους παρακάτω Γενικούς Όρους Χρήσης, τους οποίους ο αποδέκτης των υπηρεσιών (στο εξής «χρήστης», «συνδρομητής» ή απλώς «εσείς») καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως και συναινείτε στην εφαρμογή τους.

Οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας CitizensOnDuty και οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία Skywards, ισχύοντες ωσάν να έχουν υπογραφεί εγγράφως.

Η Skywards διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους πιο κάτω Γενικούς Όρους Χρήσης χωρίς νεότερη ειδοποίησή σας. Για τον λόγο αυτό, οφείλετε να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν την σελίδα και να ενημερώνεστε για κάθε αλλαγή τους.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των Γενικών Όρων Χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας της Υπηρεσίας CitizensOnDuty σε μεταγενέστερο της τροποποίησης χρόνο σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νεότερων Όρων Χρήσης και τη δέσμευσή σας από αυτούς.

1. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ

1.1 Οι πληροφορίες του Δικτυακού Τόπου παρέχονται δωρεάν. Μπορείτε αν θέλετε, να επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο και να περιηγηθείτε σε αυτόν και χωρίς χρέωση ή εγγραφή.

1.2 Για την καταχώρηση όμως οποιουδήποτε ζητήματος στην Υπηρεσία απαιτείται η εγγραφή σας, μέσω της φόρμας εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού. Κατά την εγγραφή θα σας ζητηθεί να δηλώσετε μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση, το ονοματεπώνυμό σας, ένα όνομα χρήστη (username) και τον επιθυμητό κωδικό πρόσβασης (password).

1.3 Για λόγους αξιοπιστίας της υπηρεσίας και ελέγχου των καταχωρούμενων ζητημάτων, πρέπει να δηλώνετε το αληθινό σας ονοματεπώνυμο. Το ονοματεπώνυμό σας μπορεί να κοινοποιηθεί στο νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, τον οποίο αφορά το σχόλιο που έχετε προσθέσει στο CitizensOnDuty. Το όνομά σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό ούτε θα κοινοποιηθεί σε τρίτους, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει.

1.4 Επιπλέον, προς αποφυγήν οποιασδήποτε σύγχυσης των χρηστών της υπηρεσίας, το CitizensOnDuty απαγορεύει την επιλογή και χρήση ονόματος χρήστη (username) που θα μπορούσε να παραπέμπει ή να συνδέει κάποιο χρήστη με κάποιον διαχειριστή της υπηρεσίας. Ως παραδείγματα τέτοιων ονομάτων ενδεικτικά αναφέρονται τα usernames: admin, administrator1, webmaster_citizensonduty, webmaster_Skywards κτλ, καθώς οι λογαριασμοί αυτής της μορφής θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως λογαριασμοί που τους χειρίζεται η Skywards. Η Skywards διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει ένα λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή της κάτι από τα παραπάνω ή εάν θίγονται δικαιώματα τρίτων (όπως σε περίπτωση ομοιότητας του ονόματος χρήστη με κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα τρίτου).

1.5 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταχωρήσετε ένα ζήτημα, εφόσον δεν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης, κατά την υποβολή του θα σας ζητηθεί να δηλώσετε μια έγκυρη διεύθυνση e-mail στην οποία θα αποσταλεί επιβεβαιωτικό μήνυμα με σύνδεσμο ενεργοποίησης Στην περίπτωση αυτή η ηλεκτρονική σας διεύθυνση αποθηκεύεται για τριάντα (30) ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για κανένα άλλο σκοπό. Μόνο μετά την ενεργοποίηση δημοσιεύεται το καταχωρημένο ζήτημα. Εάν δεν ακολουθήσει ενεργοποίηση στο διάστημα αυτό, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και όλες οι σχετικές πληροφορίες διαγράφονται.

1.6 Πρέπει να είστε άνω των δεκαοκτώ (18) ετών για να εγγραφείτε στην Υπηρεσία CitizensOnDuty. Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης τα πρόσωπα που εγγράφονται στο Δικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούν την Υπηρεσία θεωρούνται ως ενήλικες και ικανοί προς δικαιοπραξία Η εγγραφή σας και η καταχώρηση ζητήματος στο CitizensOnDuty αποτελεί έγκυρη δήλωση βούλησης.

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

2.1 Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα παραλάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας, με τα στοιχεία που έχετε δηλώσει. Το μήνυμα αυτό περιλαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης, με τον οποίο θα ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας, μέσω του οποίου μπορείτε να καταχωρείτε ζητήματα στο CitizensOnDuty.

2.2 Κάθε χρήστης παραμένει προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού του. Ο λογαριασμός είναι προσωπικός, και η μεταβίβασή του ή χρήση του από άλλο πρόσωπο πλην του ίδιου του χρήστη απαγορεύεται απολύτως. Οφείλετε να φροντίζετε την διασφάλιση του κωδικού ασφαλείας (password) και την τυπική έξοδό σας από την ιστοσελίδα (logout). Για όσο διάστημα παραμένετε συνδεδεμένος, είστε υπεύθυνος για τον λογαριασμό σας και τις ενέργειες που γίνονται μέσω αυτού. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας του, οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα τους διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου. Το CitizensOnDuty και η Skywards δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Οι διαχειριστές της Υπηρεσίας διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν ένα λογαριασμό, εφόσον αποδεικνύεται παραβίαση κάποιου από τους παρόντες Όρους.

2.3 Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί την απενεργοποίηση του λογαριασμού του, μπορεί να απευθύνεται στη διεύθυνση support@citizensonduty.com

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Η Skywards τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εγγεγραμμένων χρηστών του CitizensOnDuty σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2472/97, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και έχει γνωστοποιήσει νομίμως την τήρηση αυτού του Αρχείου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα που τηρούνται στο Αρχείο της Skywards είναι αποκλειστικά και μόνο αυτά που εσείς έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail) και είναι απολύτως απαραίτητα για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών του CitizensOnDuty.

3.2 Σκοπός της συγκέντρωσης αυτών των δεδομένων είναι κατ’ αρχήν η εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο έχετε εγγραφεί, δηλαδή η αποτελεσματική παροχή της Υπηρεσίας (διασταύρωση και επιβεβαίωση προβλημάτων, επικοινωνία για την επίλυσή τους) καθώς και η αποθήκευσή τους σε εξυπηρετητή (server) για την αναγνώρισή σας και την παροχή πρόσβασης στις σελίδες και υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου. Για το σκοπό της αποθήκευσης τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εξυπηρετητή εντός Ε.Ε. Η συναίνεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης παρέχει ταυτόχρονα και την ρητή συγκατάθεσή σας για την κατά τα ανωτέρω τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων σας.

3.3 Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε, τροποποιήσετε και ενημερώσετε τα στοιχεία σας μέσω της επιλογής «Διαχείριση Λογαριασμού». Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα δεδομένα που έχετε δηλώσει, ακόμη και να αδρανοποιήσετε την εγγραφή σας οποτεδήποτε, απευθυνόμενος στη διεύθυνση support@citizensonduty.com . Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε ενημέρωση ή αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Υπευθύνος Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τους χρήστες της Υπηρεσίας CitizensOnDuty είναι η εταιρεία Skywards και συγκεκριμένα ο κ. Μάριος Δαμιανού, Πραντούνα 2, 11525 Αθήνα (marios@skywards.gr). Διευκρινίζεται ότι ορατά στους τρίτους είναι μόνο το όνομα χρήστη (username) και η εικόνα χρήστη (avatar) καθώς και οι δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα του χρήστη στο Δικτυακό Τόπο (δημοσιευμένα ζητήματα, σχόλια κλπ).

3.4 Η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam). Εάν επιθυμείτε να σας αποστέλλονται ενημερωτικά μηνύματα (newsletters) σχετικά με την Υπηρεσία CitizensOnDuty μπορείτε να το δηλώσετε μέσω της Διαχείρισης Λογαριασμού σας, από όπου μπορείτε να επιλέγετε και τα θέματα που σας ενδιαφέρουν.

3.5 H Skywards δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών της Υπηρεσίας CitizensOnDuty σε κανένα τρίτο φορέα. H Skywards μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία σας σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :

  • Έχει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που σε αφορούν.
  • Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη Skywards έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου υποβάλλουν σε αυτόν, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς την Υπηρεσία ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.
  • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Επίσης τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση) θα κοινοποιούνται στο Δήμο τον οποίο προσκαλείτε στην Υπηρεσία CitizensOnDuty, εφόσον κάνετε χρήση της επιλογής «Πρόσκληση σε Δήμο».

3.6 H διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ σας έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Υπηρεσία CitizensOnDuty. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του CitizensOnDuty (server, database κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP διεύθυνση σας, από την οποία επικοινώνησατε με το Δικτυακό Τόπο μπορεί να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.

3.7 Χρησιμοποιώντας την επιλογή «βρες πού είμαι» παραχωρείτε την άδεια στην Skywards να εντοπίσει τη φυσική σας διεύθυνση με αυτοματοποιημένο τρόπο, λαμβάνοντας πληροφορίες είτε από το φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, είτε από την διεύθυνση ΙΡ σας.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1 Ο δικτυακός τόπος www.citizensonduty.com και η Υπηρεσία CitizensOnDuty σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «Μάριος Δαμιανού και ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Skywards» και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

4.2 Η Skywards διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, τον πηγαίο κώδικα και στο σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, βίντεο, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Δικτυακού Τόπου). Μέρος του περιεχομένου του CitizensOnDuty, και ειδικά οι εικόνες ή τα κείμενα που υποβάλλονται από τους χρήστες, μπορεί να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, με την άδεια των οποίων τις χρησιμοποιεί το CitizensOnDuty. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η επεξεργασία, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση ή αναδημοσίευση και διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, του πάσης φύσεως περιεχομένου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εικόνων, κειμένων, και κάθε οπτικοακουστικού υλικού) του Δικτυακού Τόπου και των ηλεκτρονικών καταστημάτων που φιλοξενούνται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που προστίθεται από τους πωλητές, καθώς και η αποσυμπίληση (decompile) ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού τους.

4.3 Η εγγραφή σας στην Υπηρεσία και η δημοσίευση περιεχομένου σημαίνει ότι εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε αυτήν την δημοσίευση ως πνευματικός δικαιούχος και ότι η δημοσίευση δεν αφορά εμπιστευτικές πληροφορίες ούτε προσβάλλει δικαιώματα τρίτων. Επιπλέον, καταχωρώντας οποιαδήποτε φωτογραφία κατά την υποβολή ζητήματος στο CitizensOnDuty, παραχωρείτε ταυτόχρονα στην Skywards μία απεριόριστη, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη και δωρεάν άδεια χρήσης, επεξεργασίας, τροποποίησης, αναδημοσίευσης και επαναχρησιμοποίησης αυτής. Οποιαδήποτε δημοσίευση περιεχομένου από εσάς γίνεται εν γνώσει των παραπάνω και με προσωπική ευθύνη σας για ενδεχόμενη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων. Η Skywards δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες ή οι ιδέες που δημοσιεύετε στο Δικτυακό Τόπο και μοιράζεστε με άλλους χρήστες δεν θα χρησιμοποιηθούν ή δεν θα γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τρίτους, για το λόγο αυτό οφείλετε να μην δημοσιεύετε οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείτε να διατηρήσετε εμπιστευτική

4.4 Το σήμα «CitizensOnDuty» και όλα τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα της Skywards ή τρίτων και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου τρίτων χωρών και βάσει διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς έγγραφη άδεια των δικαιούχων απαγορεύεται απολύτως.

4.5 Χωρίς να αναιρούνται ή να περιορίζονται τα προηγούμενα, εάν πιστεύετε ότι κάποιο έργο σας αντιγράφεται ή καταχωρείται στο CitizensOnDuty με τρόπο που να παραβιάζονται τα δικαιώματα της προσωπικότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας σας, παρακαλείστε να αποστείλετε γραπτή ειδοποίηση, στη διεύθυνση support@citizensonduty.com . Σε κάθε περίπτωση η Skywards διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει χωρίς προειδοποίηση περιεχόμενο που έχει καταγγελθεί ως παράνομο ή να διαγράψει κατά την κρίση της οποιοδήποτε λογαριασμό, εφόσον διαπιστώνεται ότι ο χρήστης του παραβιάζει συστηματικά τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

5.1 Με την προϋπόθεση τήρησης των παρόντων Όρων, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης στην Υπηρεσία, με σκοπό την καταχώρηση τοπικών ζητημάτων, την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με τους άλλους χρήστες, την ενημέρωση των αρμοδίων φορέων και την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση των προβλημάτων. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της Υπηρεσίας / Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις χρηστών μπορείτε να βρείτε εδώ . Οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας CitizensOnDuty που έρχεται σε αντίθεση με το γράμμα ή το πνεύμα των παρόντων Όρων Χρήσης απαγορεύεται

5.2 Μπορείτε να συνδέεστε στην Υπηρεσία μέσω του λογαριασμού που έχετε σε άλλα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter κλπ). Στην περίπτωση αυτή αποδέχεστε την κοινοποίηση των δημόσια προσβάσιμων στοιχείων σας και στο Δικτυακό Τόπο.

5.3 Κατά την καταχώρηση και περιγραφή οποιουδήποτε ζητήματος, οφείλετε να καταθέτετε αληθινά περιστατικά, να περιγράφετε με ακρίβεια και χωρίς υπερβολές, ενώ οι φωτογραφίες που ανεβάζετε πρέπει να είναι αληθινές, πρόσφατες και να έχουν πράγματι ληφθεί από το συγκεκριμένο σημείο.

5.4 Έχετε το δικαίωμα να σχολιάζετε δημόσια τα καταχωρημένα ζητήματα και να συμμετέχετε στις ομάδες συζητήσεων, τηρώντας τους κανόνες δεοντολογίας του επόμενου άρθρου. Επιπλέον ως χρήστης της Υπηρεσίας μπορείτε να ψηφίζετε θετικά ή αρνητικά για ορισμένα ζητήματα, να προτείνετε λύσετε και να οργανώνετε με άλλους χρήστες ομάδες δράσης για την αντιμετώπισή τους.

6. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

6.1 Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Υπηρεσίας CitizensOnDuty έχουν τη δυνατότητα να καταχωρήσουν σχόλια σχετικά με τα ζητήματα που έχουν υποβληθεί στο Δικτυακό Τόπο. Κατά τη δημοσίευση σχολίων και την ανταλλαγή απόψεων με τους άλλους εγγεγραμμένους χρήστες, οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες δεοντολογίας του παρόντος άρθρου.

6.2 Αποδέχεστε ότι παρόλο που το CitizensOnDuty σας παρέχει την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, σχόλια κ.α.) και όλο το περιεχόμενο που προσθέτουν οι χρήστες παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το προσθέτει. Κατά συνέπεια είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στα σχόλια του Δικτυακού Τόπου και υποχρεούστε να δέχεστε την άμεση διαγραφή του, εάν έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

6.3 Η εταιρεία Skywardsσε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στα σχόλια των ζητημάτων προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις των χρηστών. Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου διατηρούν στο ακέραιο την ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν.

6.4 Αποδέχεστε και συμφωνείτε, ότι οι συζητήσεις και κάθε μορφής επικοινωνία μέσα από το Δικτυακό Τόπο είναι δημόσια και όχι ιδιωτική.

6.5 Σας συνιστούμε αυστηρά να εκφράζεστε με ακρίβεια και μετριοπάθεια στην κριτική σας. Προσβλητικές ή υβριστικές εκφράσεις μπορεί να οδηγούν στην αφαίρεση ολόκληρου του σχολίου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να θίγετε την τιμή, αξιοπρέπεια ή προσωπικότητα οποιουδήποτε προσώπου.

6.6 Η Skywards και οι διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου δεν έχουν νομική υποχρέωση να ελέγχουν τα σχόλια και τις συζητήσεις μεταξύ των χρηστών, ούτε είναι εφικτός ο πλήρης και διαρκής έλεγχος. Παρόλα αυτά διατηρούν το δικαίωμα να παρακολουθούν το υλικό κάθε μορφής επικοινωνίας μέσα στο Δικτυακό Τόπο και να αφαιρούν περιεχόμενο χωρίς καμία ειδοποίηση ή εξήγηση κατά την απόλυτη κρίση τους. Σχόλια μπορεί επίσης να αφαιρούνται κατόπιν αιτήματος του προσώπου στο οποίο αναφέρονται.

6.7 Σε περίπτωση που η Skywards ειδοποιηθεί επωνύμως για πρόκληση βλάβης ή άλλη ζημία προσώπου, καθώς και για κάθε εν γένει αθέμιτη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή πρόσθεση σε αυτόν παρανόμου περιεχομένου, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του αθέμιτου ή προσβλητικού περιεχομένου και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος μόνιμα ή προσωρινά.

6.8 Ευθύνεστε απέναντι στην εταιρεία Skywards και τους συνεργάτες της, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την χρήση εκ μέρους σας των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου για:

Α) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, πορνογραφικού, απειλητικού, προσβλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί συναισθήματα μίσους ή τρόμου, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

Β) Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Γ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Δ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

Ε) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

ΣΤ) Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παραπάνω κανόνες, οι διαχειριστές της Υπηρεσίας CitizensOnDuty διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, είτε να απομακρύνουν το προσβλητικό περιεχόμενο, είτε να απενεργοποιήσουν το λογαριασμό του χρήστη που κάνει κακή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

6.9 Η Skywards δεν μπορεί πάντα να είναι βέβαια για το περιεχόμενο των καταχωρημένων ζητημάτων ή σχολίων πριν αυτά εμφανισθούν στο Δικτυακό Τόπο. Έτσι ενδέχεται κάποιο ζήτημα ή ο τρόπος παρουσίασής του να αντιβαίνει στους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε αυτή την περίπτωση θα μας βοηθήσετε ιδιαίτερα, εάν αναφέρετε το συγκεκριμένο θέμα στην Skywards, μέσω της επιλογής «Αναφορά Ανάρμοστου Ζητήματος» (κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με τη σημαία).

7.COOKIES

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον πλοηγό διαδικτύου σας (browser) από έναν εξυπηρετητή διδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για εσάς, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας, δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

8.1 Το CitizensOnDuty χρησιμοποιεί δεδομένα της υπηρεσίας “Διαύγεια”, κατόπιν επεξεργασίας και οπτικοποίησης π.χ. χάρτες, γραφήματα, οικονομικά στοιχεία και άλλα. Τα όρια των Δήμων και άλλα στοιχεία χαρτών λαμβάνονται από την ΕΥΓΕΠ (geodata.gov.gr).

8.2 Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ("links") προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται η εταιρεία Skywards και οι διαχειριστές του Δικτυακού Τόπουγια το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστείτε αν τους ακολουθήσετε. Σε καμία περίπτωση η Skywards δεν εγγυάται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. H Skywards διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς προειδοποίηση και να τροποποιεί το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.

8.3 Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η Skywards σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει ο Δικτυακός Τόπος, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν αυτοί ή τις διαφημίσεις που περιέχουν.

9. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

9.1 Εκ μέρους της εταιρείας Skywards δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή τεκμαιρόμενη, σχετικά με το είδος ή την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και ιδίως σχετικά με την επιτυχή επίλυση οποιουδήποτε καταχωρούμενου προβλήματος από οποιονδήποτε φορέα. Σε καμία περίπτωση η Skywards, οι εργαζόμενοί της ή τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

9.2 Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου και η Υπηρεσία CitizensOnDuty παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα τους για συγκεκριμένο σκοπό.

9.3 Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

9.4 Η υπηρεσία CitizensOnDuty μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας ή/και του Δικτυακού Τόπου είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Skywards και ουδεμία αξίωση ανανγωρίζεται εξαιτίας της διακοπής αυτής.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

10.1 Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και από οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Skywards και οι διαχειριστές του Δικτυακού Τόπου δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, απώλεια ή ηθική βλάβη προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των επιλογών και περιεχομένων τους, στην χρήση των οποίων προβαίνετε με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Προβαίνετε σε καταχωρήσεις ζητημάτων και σχολίων στο Δικτυακό Τόπο www.citizensonduty.com , με δική σας επιλογή και ευθύνη, αξιολογώντας ελεύθερα την προσφερόμενη Υπηρεσία και αναγνωρίζοντας ότι ουδεμία εταιρική ή άλλη σχέση συνεργασίας ή εγγύησης συνδέει την εταιρεία Skywards και το CitizensOnDuty με τις αρμόδιες δημοτικές ή περιφερειακές Αρχές ούτε με οποιονδήποτε κρατικό ή άλλο Φορέα.

10.2 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου.

Copyright © 2012 CitizensOnDuty.com